Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har den 16. december 2016 besluttet, at der ikke længere skal stilles krav om, at lokal-tv stationerne i MUX 1 skal have et minimumspublikum.

Baggrunden for beslutningen er, at det har vist sig ikke at være muligt at foretage publikumsmålinger, der er tilstrækkeligt pålidelige til at kunne afgøre, om
publikumskravene er opfyldt. Det giver derfor ikke mening at opretholde kravene. Kravene til minimumspublikum for ikkekommerciel lokal-tv-stationer fremgår af § 17 i bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014. Det foreslås i vedlagte udkast til ændringsbekendtgørelse, at § 17 ophæves.

Det blev samtidig af parterne bag medieaftalen besluttet at genoverveje lokal-tvordningen i forbindelse med den kommende medieaftale.
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
03-02-2017
03-04-2017
2016/2017
09-01-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 129,022 kB
Høringsliste 102,502 kB
Udkast til bekendtgørelse 116,169 kB