Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven (FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE’s forpligtelse til sletning af oplysninger)

Lovforslag
Forsvar
30-01-2017
30-03-2017
2016/2017
Henrik Schledermann
hrs@fmn.dk
02-01-2017