Høring

Høring

Høring vedr. udkast til forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Høring vedr. udkast til forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af, at regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har besluttet at indføre en midlertidig jobpræmieordning, for at skabe et godt grundlag for at flere langtidsledige kommer i arbejde. Efter forslaget skal jobpræmien ydes til personer, der pr. 1. december 2016 har haft et langvarigt sammenhængende forløb med modtagelse af forsørgelsesydelser. Formålet med den skattefrie jobpræmie er at give et ekstra skub til at hjælpe denne personkreds i beskæftigelse.

Forslaget omfatter personer, der har modtaget kontant- eller uddannelseshjælp, herunder under forrevalidering, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, revalideringsydelse under revalidering samt ledighedsydelse, og som pr. 1. december 2016 har haft et års sammenhængende forløb i ydelsessystemet svarende til 47 uger ud af de seneste 52 uger.

Forslaget omfatter desuden personer, der har modtaget dagpenge og feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse, og som pr. 1. december 2016 har haft halvandet års sammenhængende forløb i ydelsessystemet, svarende til 71 ud af de seneste 78 uger.

Efter forslaget beregnes jobpræmien som 10 pct. af arbejdsindkomsten fra ustøttet beskæftigelse, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned. Der kan maksimalt udbetales jobpræmie i 18 måneder, hvormed en person i alt kan modtage op til 45.000 kr. i jobpræmie. Ordningen træder i kraft den 1. april 2017.

Jobpræmien beregnes på grundlag af den arbejdsmarkedsbidragspligtige A- og B-indkomst, der indberettes til Indkomstregisteret for hver enkelt måned i jobpræmieperioden. Derved kan ordningen administreres på grundlag af registerdata. Der beregnes ikke jobpræmie for indtægter fra støttet beskæftigelse. Jobpræmien udbetales automatisk, dog skal selvstændige erhvervsdrivende ansøge om jobpræmie, medmindre de udbetaler løn til sig selv.

Det foreslås, at det er Udbetaling Danmark, der har ansvaret for administrationen af ordningen. Udbetaling Danmark beregner og udbetaler jobpræmien månedsvis. Af hensyn til udvikling af den nødvendige it-understøttelse, vil jobpræmien blive udbetalt første gang ultimo august 2017 med tilbagevirkende kraft for månederne april-juli.

Målgrupperne er objektivt beskrevet og afgrænset på en sådan måde, at ingen langvarige ydelsesmodtagere har kunnet indrette sig på jobpræmieordningen. De personer, der er omfattet af ordningen, vil modtage afgørelse herom hurtigst muligt efter lovforslagets vedtagelse.

Lovforslag
Arbejdsmarked
13-01-2017
13-03-2017
01-04-2017
2016/2017
23-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 249,934 kB
Høringsliste 157,892 kB
Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 279,301 kB
Høringssvar
Høringssvar 834,868 kB