Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registre-ringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

Høring over forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registre-ringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

Høring over forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

(Opfølgning på Frikommuneforsøget 2012-2015)

Økonomi- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre (Opfølgning på Frikommune-forsøget 2012-2015) i høring

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er ministeriet i hænde senest den 20. januar 2017.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til hfp@sim.dk med kopi til ko-mok@sim.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke frem-endes både pr. brevpost og pr. e-mail.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Helle Fich Pedersen, på telefon 41 85 10 46.

Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og organisationer mv., der høres over udkastet.

Med venlig hilsen

Helle Fich Pedersen

Lovforslag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Myndighedens økonomi
20-01-2017
20-03-2017
01-07-2017
2016/2017
20-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 21,014 kB
Høringsliste 234,036 kB
Lovforslag 318,732 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 231,792 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,345 MB