Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om ændring af lov om kommunal ud-ligning og generelle tilskud til kommuner

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om ændring af lov om kommunal ud-ligning og generelle tilskud til kommuner

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet sender hermed vedhæftede udkast til forslag til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) i høring.

 

Lovforslaget indebærer to ændringer:

  • Oprettelse af en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, og

  • forlængelse af den midlertidige kompensationsordning i forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet til 2018. 

 

Den første del af lovforslaget indebærer, at der med virkning fra 2017 oprettes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. Puljen målrettes til kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

 

Den anden del af lovforslaget indebærer, at den midlertidige kompensationsordning, som blev indført med virkning for 2016 og 2017 i forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, forlænges, så den også får virkning for 2018.

 

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet på mail nmj@sim.dk senest fredag den 13. januar 2017.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 4185 1449.

Lovforslag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Myndighedens økonomi
13-01-2017
13-03-2017
01-07-2017
2016/2017
Nils Majgaard Jensen
nmj@sim.dk
20-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 45,498 kB
Lovforslag 100,767 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 86,886 kB
Høringssvar
Høringssvar 95,744 kB