Høring

Høring

Udkast til samlebekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

NaturErhvervstyrelsen har samlet de fem bekendtgørelser med produktionsregler på økologiområdet, som styrelsen er ansvarlig for, til én enkelt bekendtgørelse. Samtidig indeholder bekendtgørelsesudkastet en række forslag til ændringer:  

  • Særlige regler for økologiske kaniner og hjortedyr. 

  • Indberetning af økologisk biavl skal ske senest 10. april og placering af bistader skal angives med koordinater. 

  • Kortere tomgangsperiode og vegetationskrav for fjerkræ.

Høringsfristen er 16. januar 2017.

Bekendtgørelser
Erhverv
16-01-2017
16-03-2017
01-03-2017
2016/2017
Rikke Hansen
euogerhverv@naturerhverv.dk
19-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 86,885 kB
Udkast til bekendtgørelse 218,080 kB
Høringsliste 82,604 kB
EØK 182,090 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 237,611 kB
Høringssvar
Høringssvar 909,562 kB