Høring

Høring

Miljøvurdering af forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet

Miljøvurdering af forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning

Forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning kan påvirke miljøet. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planen i vedhæftede miljørapport jf. § 7 i lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer.

I medfør af § 8 i miljøvurderingsloven offentliggøres forslaget til plan og miljørapport hermed med henblik på eventuelle bemærkninger fra myndigheder og offentligheden inden for en høringsfrist på 8 uger.

Andet materiale
Miljøstyrelsen
Miljø
09-02-2017
09-04-2017
2016/2017
14-12-2016

Dokumenter