Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Økonomisk regulering af netvirksomheder og skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Økonomisk regulering af netvirksomheder og skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet)

Med lovforslaget foreslås indført en ny incitamentsbaseret økonomisk regulering for netvirksomheder, som skal sikre en effektiv eldistributionssektor med rimelige priser for forbrugerne og en fortsat høj forsyningssikkerhed. Herudover skal reguleringen understøtte en efterspørgsel af ny og effektiv teknologi.

 

Herudover foreslås en skærpelse af det gældende krav i lov om elforsyning om, at netvirksomhederne skal sikre, at der ikke skabes uklarhed om deres særskilte identitet.

 

Endelig indeholder lovforslaget en række forslag til ændringer i tilknytning til den nye økonomiske regulering, herunder konsekvensændringer.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
13-01-2017
13-03-2017
01-07-2017
2016/2017
Vibe Busk Larsen
vbla@ens.dk
13-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudgave 1,184 MB
Høringsbrev 223,529 kB
Ekstern høringsliste 208,804 kB
Ministeriel høringsliste 109,872 kB