Høring

Høring

Udkast til vejledning om Pleje af græs og naturarealer 2017

Vejledning om Pleje af græs og naturarealer 2017

Vejledningen beskriver reglerne for ordningen tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med ordningen er at yde tilskud, der kan bidrage til, at særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områder, arealer med høj naturværdi, gentegninger af græstilsagn inden for Natura 2000-områder og arealer omfattet af vådområdeprojekter drives som græs- og naturarealer med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller årligt slæt med henblik på at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten.

Vejledning
Erhverv
09-01-2017
09-03-2017
2016/2017
12-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 17,958 kB
udkast til vejledning 1,628 MB
høringsliste 198,808 kB
Høringsnotat
Høringssvarnotat 184,574 kB
Høringssvar
Høringssvar L&F 133,693 kB