Høring

Høring

VVM - Ny bane på tværs af Vejle Fjord

VVM - Ny bane på tværs af Vejle Fjord

I forlængelse af den politiske aftale mellem den daværende regering (S, SF og R) samt Dansk Folkeparti og Enhedslisten, om "En moderne jernbane – udmøntning af Togfonden.DK" af 14. januar 2014 har Vejdirektoratet udarbejdet en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af en ny jernbane på tværs af Vejle Fjord.

Formålet med VVM-undersøgelsen er, at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af, at etablere en ny højhastighedsbane på tværs af Vejle Fjord for at give en rejsetidsbesparelse mellem Odense og Aarhus og øge kapaciteten på jernbanenettet.

Der er i VVM-undersøgelsen vurderet fire alternative linjeforslag for en ny jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord – tre linjeforslag for en bro og et linjeforslag for en tunnel:

  1. Linjeforslag A (Bro)
  2. Linjeforslag B (Bro)
  3. Linjeforslag C (Bro)
  4. Linjeforslag D (Tunnel)

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-redegørelse, samt en række tekniske baggrundsrapporter, der alle er tilgængelige via projektets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/vejlefjord

Andet materiale
Vejdirektoratet
Trafik og transport
08-02-2017
08-04-2017
07-12-2016
2016/2017
Rasmus Larsen
rl@vd.dk
12-12-2016

Dokumenter