Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift

Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift (Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.)
Biblioteksafgiften gives i dag kun til forfattere m.fl., hvis trykte bøger og fysiske lydbøger er til rådighed på bibliotekerne.

I 2012 nedsatte den daværende kulturminister et udvalg, betegnet ”Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik, der bl.a. skulle vurdere, om det fremover skulle være muligt at få biblioteksafgift, når e-bøger og netlydbøger anvendes på bibliotekerne.

Udvalget offentliggjorde i april 2015 rapporten: ”Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften”, hvori det foreslås, at der indføres en biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. Forslaget til lov om ændring af lov om biblioteksafgift har for det første til formål at gennemføre udvalgets anbefaling om at indføre en biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger.
For det andet har forslaget til formål at nedsætte biblioteksafgiftens undergrænse fra 2.173 kr. til 1.250 kr. Samtidig foreslås det, at beløb, der ikke kommer til udbetaling som følge af undergrænsen, i stedet fordeles til de berettigede, som ellers ville have fået udbetalt højest 5.000 kr. i biblioteksafgift.

Derudover indeholder forslaget en række ændringer af administrativ karakter.

Forslaget har været i høring fra 8. december 2016 til 10. januar 2017, og er fremsat 10. februar 2017.

Lovforslag
Kulturministeriet
Kultur
10-01-2017
10-03-2017
Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til Helle Bernskov på heb@slks.dk med kopi til lln@kum.dk og ltm@slks.dk. I emnefeltet bedes angivet ”Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift”.
2016/2017
08-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 84,548 kB
Høringsliste 61,536 kB
Udkast til lov om ændring af lov om biblioteksafgift 201,851 kB
Forslag til lov om ændring af lov om bibliotreksafgift 170,884 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 167,710 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,070 MB