Høring

Høring

Høring af ny version af standard for udveksling af data om veje og trafik

Høring af ny version af standard for udveksling af data om veje og trafik, version 2.0.0

Vejdirektoratet har i et bredt samarbejde med vejsektoren udarbejdet en datamodel, en standard for udveksling af data om veje og trafik. Denne datamodel er nu blevet revideret og udvidet, således at en version 2.0.0 er ved at være klar til brug.

Formålet med udvikling af standarden er:

  • Gøre vejsektoren mere klar til at møde udfordringer og muligheder, som voksende datamængder om veje og trafik giver
  • Skabe bedre data grundlag for offentlige beslutningsprocesser og planlægningsopgaver i forhold til veje og trafik
  • Reducere ricisi og omkostninger ved deling, distribution og anvendelse af data
  • Lette sammenkoblingen af offentlige data baseret på geografi (grunddata)
  • Gøre det lettere at møde nationale og europæiske krav om dataleverancer og anvendelse af standarder
  • Muliggøre en større konkurrence blandt leverandørerne, samt en udvidelse af såvel leverandørkredsen som anvendelsesmuligheder, der kan åbnes, når en der bliver en fri og standardiseret adgang til data

Denne høring er en del af den governancemodel, der er aftalt i projektets styregruppe. Inden dokumenterne sendes i offentlig høring, har der været gennemført en begrænset høring, hvor en bred repræsentation af personer og organisationer med interesser i og omkring vejsektoren er blevet hørt.

Hvis du har behov for at vide mere om standardiseringsprojektet, kan du finde yderligere information på www.vejdirektoratet.dk/standardisering.

Høringsperiode og praktik:

  • Høringen forløber i perioden 7.dec. 2016 til 13. jan. 2017
  • Materiale i forbindelse med høringen findes nedenfor. Det anbefales, at starte med at læse dokumentet: Introduktion til standarden for vej- og trafikdata v2.0.0
  • Materialet præsenteres som en række dokumenter i PDF - vil man hellere se materialet i HTML format kan man downloade dokumentet "Standardisering - egenskaber og vejnettet HTML" og følge instruktionen i vejledningen "Sådan får du adgang til HTML"
  • Høringssvar bedes sendt til sak@vd.dk

Videre proces:

Når denne høring er gennemført og bearbejdet, vil den nye version af standarden blive gjort tilgængelig på www.vejdirektoratet.dk/standardisering

Standard
Vejdirektoratet
Trafik og transport
13-01-2017
01-02-2017
2016/2017
Sanne Karlsen
sak@vd.dk
07-12-2016