Høring

Høring

Høring over ændring af bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang samt over ændring af bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser

Bekendtgørelser
Myndighedens kommunikation og dokumentation
13-12-2016
13-02-2017
2016/2017
29-11-2016