Høring

Høring

Tilskud til målrettede efterafgrøder – ny bekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og udkast til senere ændring af bekendtgørelsen
Der ydes tilskud til udlægning af efterafgrøder, jf. Aftale om Fødevare- og Landbrugspakke af 22. december 2015 og Aftale om Naturpakke af 20. maj 2016. Indsatsen gennemføres i 2017-2018 med udlægning af efterafgrøder i kystvandoplade, hvor der er behov for kvælstofreduktion.
Bekendtgørelser
Erhverv
15-12-2016
15-02-2017
2016/2017
Karen B. Knudsen
KBK@naturerhverv.dk
25-11-2016

Dokumenter