Høring

Høring

Ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om forsøg med kørsel i nødspor

Bekendtgørelse om kørsel i nødspor
Der blev i starten af 2014 i gang sat et forsøg med kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (M13) mellem tilkørsel 8 Værløse og frakørsel 6 Bagsværd i retning med København. Vejdirektoratet udstedte med hjemmel i færdselslovens § 95, stk. 1 og 3 en ny bekendtgørelse, som beskrev forsøgsstrækningen, den nye afmærkning og betydningen af denne.

 

I evalueringen af forsøget har det vist sig, at der er en del trafikanter, der kører ulovligt i nødsporet, når dette ikke er åbent. En mulig forklaring er at trafikanterne ikke opfatter den nye punkterede kantlinje korrekt og derfor heller ikke placerer sig korrekt i forhold til denne.

 

Vejdirektoratet ønsker, som en del af forsøget med kørsel i nødspor, at afprøve om en traditionel ubrudt kantlinje Q 46 på strækningen vil mindske antallet af trafikanter, der kører ulovligt i nødsporet.

Bekendtgørelser
Vejdirektoratet
Trafikinfrastruktur
01-12-2016
01-02-2017
01-01-2017
2016/2017
Freshta Amiri
Fam@vd.dk
24-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 103,498 kB
Høringsbrev 72,292 kB