Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om planteskadegørere

NaturErhvervstyrelsen sender hermed følgende udkast til bekendtgørelse i høring:

  • Bekendtgørelse om planteskadegørere

Bemærkninger til høringsmaterialet bedes sendt til Planter@naturerhverv.dk senest fredag den 9. december 2016.

Ændringerne omfatter en udvidelse af anmeldepligten, mulighed for NaturErhvervstyrelsen af ophæve en virksomheds registrering ved manglende overholdelse af anmeldepligten og en ændring af navnte på en skadegører.

Bekendtgørelser
Erhverv
09-12-2016
09-02-2017
01-01-2017
2016/2017
Kristine Bech Klindt
KRBA@naturerhverv.dk
22-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 98,329 kB
Høringsliste 61,892 kB
Udkast til bekendtgørelse 511,932 kB
Ændringsskema 184,725 kB
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 86,667 kB