Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om betaling for kontrol af planteformeringsmateriale

NaturErhvervstyrelsen sender hermed følgende udkast til bekendtgørelse i høring:

  • Bekendtgørelse om betaling for kontrol af planteformeringsmateriale

Bemærkninger til høringsmaterialet bedes sendt til Planter@naturerhverv.dk senest fredag den 9. december 2016.

Ændringerne skyldes, at visse opgaver i forbindelse med certificering af frø og korn overdrages til TystofteFonden pr. 1. januar 2017.

Bekendtgørelser
Erhverv
09-12-2016
09-02-2017
01-01-2017
2016/2017
Kristine Bech Klindt
KRBA@naturerhverv.dk
22-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 79,588 kB
Høringsliste 65,045 kB
Udkast til bekendtgørelse 64,403 kB
Ændringsskema 88,307 kB
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 86,249 kB