Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om sortslisten

NaturErhvervstyrelsen sender hermed følgende udkast til bekendtgørelse i høring:

  • Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter.

Bemærkninger til høringsmarterialet bedes sendt til Planter@naturerhverv.dk senest fredag den 9. december 2016.

Ændringerne implementerer nye EU-regler, hvorefter frugtplanter skal kunne optages på sortsliste med en officielt anerkendt beskrivelse. Herudover omfatter ændringerne at visse opgaver vedrørende certificering overdrages til TystofteFonden.

Bekendtgørelser
Erhverv
09-12-2016
09-02-2017
01-01-2017
2016/2017
Kristine Bech Klindt
KRBA@naturerhverv.dk
22-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 82,806 kB
Høringsliste 65,165 kB
Udkast til bekendtgørelse 149,538 kB
Ændringsskema 230,229 kB
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 145,858 kB