Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning mv.

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser  (Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse) ændring af lov om elforsyning mv., lov om fremme af vedvarende energi samt ophævelse af  (nedsættelse af støtten for husstandsvindmøller).

Lovforslaget udmønter Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 17. november 2016. Aftalen indeholder en afskaffelse af PSO-afgiften og omlægning af PSO-udgifter til finansloven og ændrede prioriteringer i udgifterne på energiområdet.  

Herudover implementerer lovforslaget de dele af den politiske aftale, der vedrører en balanceret grøn omstilling. Det omfatter en afskaffelse af puljen for VE til proces, omprioritering af ForskEL-programmet til EUDPog flytning af Sikkerhedsstyrelsens driftsudgifter til finansloven. Forslaget indeholder desuden reduktion af balancegodtgørelsen til fra 1,8 øre pr. kWh til 1,3 øre pr. kWh.Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
23-11-2016
23-01-2017
2016/2017
sow@ns.dk
18-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 213,050 kB
Høringsbrev 168,793 kB
Høringsliste 202,178 kB