Høring

Høring

Høring over udkast til udvidelse af tilskudsordningen til elintensive virksomheder

Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder og bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder.

Udvidelsen er allerede vedtaget ved lov nr. 510 af 31. maj 2015 om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder.

Lovændringen træder i kraft ved det vedlagte udkast til bekendtgørelse, der er samtidig udarbejdet udkast til ny bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder.

Udvidelsen af tilskudsordningen indebærer at virksomheder der ikke falder ind under Europa-kommissionens bilag 3, kan modtage tilskud såfremt de kan påvise elintensitet og handelsintensitet.

Yderligere information om udvidelsen findes i vedlagte høringsnotat.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
25-11-2016
25-01-2017
2016/2017
11-11-2016