Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Ministeriet skal bede om, at eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet fremsendes senest 9. december 2016 kl. 10.00 til chc@sim.dk og kgrs@sim.dk. Eventuelle spørgsmål kan ligeledes fremsendes til de nævnte mailadresser.

Det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet sideløbende udsender høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.Bekendtgørelser
Social og omsorg
09-12-2016
09-02-2017
2016/2017
10-11-2016