Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling i høring.

Bekendtgørelsen er udarbejdet med hjemmel i sundhedslovens § 141 g, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 med senere ændringer.
Bekendtgørelsen vil træde i stedet for:
Bekendtgørelse nr. 227 af 11. februar 2008 om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.

Bekendtgørelsen indeholder ændringer som følge af Folketingets vedtagelse af lov. Nr. 655 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler).

Det bemærkes, at Social- og Indenrigsministeriet sideløbende udsender høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.
Bekendtgørelser
Sundhed
09-12-2016
09-02-2017
01-01-2017
Ministeriet skal bede om, at eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse sendes senest den 9. december 2016 kl. 10.00
2016/2017
10-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 314,675 kB
Høringsliste 336,803 kB
Bekendtgørelse 321,142 kB
Høringssvar
Odense Universitetshospital 207,280 kB
Børnerådet 200,443 kB
Dansk Sygeplejeråds 327,130 kB
Det Etiske Råd 250,788 kB
FSD 222,239 kB
KABS 435,967 kB
LOS 157,353 kB
Lænken 564,349 kB
Socialpædagogerne 68,432 kB
Børns Vilkår 185,172 kB
Dansk Socialrådgiverforening 133,122 kB
Danske Regioner 151,733 kB
DASYS 372,943 kB
Institut for Menneskerettigheders 211,955 kB
Jordemoderforeningen 260,975 kB
KL 239,454 kB
Rådet for Socialt Udsatte 308,340 kB
Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje 9 dec 2016 210,937 kB
FagligtSelskab forAddiktivSygepleje 26 sep. 2015 216,349 kB