Høring

Høring

Høring over udkast til Puljebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet vedhæftede udkast til bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Der er tale om en revision af den gældende bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v., jf. bekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2016, (puljebekendtgørelsen).

Revisionen har til formål at samle regler for administration af puljemidler i ministeriet i en fælles bekendtgørelse og præcisere krav til regnskabsaf-læggelse, rapportering og revision ved driftslignende tilskud, dvs. tilskud hvor det af tekstanmærkninger eller anmærkningsteksten i finansloven fremgår, at formålet med tilskuddet er drift eller driftslignende.Bekendtgørelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Uddannelse og undervisning
06-12-2016
06-02-2017
20-01-2017
2016/2017
09-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til Puljebekendtgørelse 193,723 kB
Høringsbrev 148,389 kB
Høringsliste 403,427 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 367,198 kB
Høringssvar
Høringssvar 470,974 kB