Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Høring over udkast til bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
Hermed sender NaturErhvervstyrelsen bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand i høring.
Bekendtgørelser
Erhverv
24-11-2016
24-01-2017
01-01-2017
2016/2017
07-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 21,475 kB
Høringsbrev 154,747 kB
Høringsliste 33,382 kB
EØK 41,332 kB
Biologisk vurdering (DTU Aqua) 20,421 kB
Høringsnotat
Høringsnotits 76,064 kB
Høringssvar
DFPO 173,873 kB
Danmarks Sportsfiskerofrbund 169,474 kB
Dansk Amatørfiskerforening 64,295 kB