Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugets- og fiskeriområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugets- og fiskeriområdet
NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:
  • Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugets- og fiskeriområdet

Bemærkninger sendes til jura@naturerhverv.dk, senest torsdag den 24. november 2016 med angivelse af j. nr. 16-0171-000066

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til:
  • Serap Kitir Bulut på sekibu@naturerhverv.dk eller tlf. nr. 45 26 36 44.

Om bekendtgørelsens indhold henvises til det vedhæftede høringsbrev og udkast til bekendtgørelse.
Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb.
Bekendtgørelser
Erhverv
24-11-2016
24-01-2017
01-01-2017
2016/2017
03-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 182,501 kB
Udkast til bekendtgørelse 68,469 kB
Høringsliste 90,065 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 303,459 kB
Høringssvar
Høringssvar 397,012 kB