Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug

Bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug
NaturErhvervstyrelsen sender følgende bekendtgørelse i høring:

  • Bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug

Bemærkninger bedes sendt til fiskeri@naturerhverv.dk, senest

  • mandag den 28. november 2016, med angivelse af j.nr. 16-7133-000003.

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til Janne Palomino Dalby: mail: fiskeri@naturerhverv.dk eller tlf. nr. 33 95 80 00.

Bemærk at høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb.
Bekendtgørelser
Erhverv
28-11-2016
28-01-2017
01-01-2017
2016/2017
02-11-2016

Dokumenter