Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om certificering af transmissionsvirksomheder, der er tredjelands-kontrollerede

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om certificering af ejermæssig adskillelse af transmissionsselskaber, som kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere lande udenfor EU i høring.

 

Bekendtgørelsen fastlægger den procedure, der skal følges, når en virksomhed eller person fra et tredjeland opnår kontrol med et dansk el- eller gastransmissionssystem.

 

Bekendtgørelsen skal implementere artikel i 11 i el- og gasdirektiverne[1] i dansk ret.[1] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF og Europa-Parlamentets direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/53/EF.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
22-11-2016
22-01-2017
01-01-2017
2016/2017
Nanna Alberti
nal@ens.dk
25-10-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 104,152 kB
Udkast til bekendtgørelse 218,431 kB
Høringsliste 207,569 kB