Høring

Høring

Høring over lovudkast om videnskabelig uredelighed m.v.

Høring over udkast til forslag til lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lovforslaget har til formål at styrke troværdigheden og integriteten i dansk forskning ved at etablere tidssvarende rammer for håndtering af videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis i en ny hovedlov. Med lovforslaget lægges der bl.a. op til at bringe definitionen af videnskabelig uredelighed mere i tråd med international praksis.

Lovforslaget bygger på anbefalingerne til ændringer i det danske uredelighedssystem, som blev fremsat i december 2015 af et ekspertudvalg nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hensigten med lovforslaget er desuden at understøtte den danske indsats på området for forskningsintegritet, som bl.a. har resulteret i udgivelsen af en dansk kodeks for integritet i forskning i 2014 (Danish Code of Conduct for Research Integrity). 

Et særligt grundlæggende hensyn bag lovforslaget er at inddrage forskningsinstitutionerne mere i håndteringen af videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis. Der foreslås en model, hvor et centralt uredelighedsnævn behandler sager om videnskabelig uredelighed med inddragelse af den berørte forskningsinstitution, og hvor tilfælde af tvivlsom forskningspraksis behandles decentralt på forskningsinstitutionerne.

Hovedpunkterne i lovforslaget er:

  • Ny definition af videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis
  • Ny kompetence- og opgavefordeling mellem et centralt uredelighedsnævn og forskningsinstitutionerne
  • Årlig rapportering om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis
  • Let udvidet adgang for det centrale uredelighedsnævn til at tage sager op af egen drift
  • De nuværende tre udvalg i Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed erstattes af ét centralt uredelighedsnævn med navnet Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i januar 2017.

Håndteringen af videnskabelig uredelighed i regi af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed er i dag reguleret i lov om forskningsrådgivning m.v., der også regulerer Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Det Frie Forskningsråd. Regeringen forventer samtidig med fremsættelse af vedhæftede lovforslag at fremsætte forslag til ny hovedlov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (nyt navn for Det Frie Forskningsråd). Sammen skal de to lovforslag erstatte lov om forskningsrådgivning m.v., der ophæves.

Bemærkninger til lovudkastet bedes sendt til Styrelsen for Forskning og Innovation til mailadressen hoering@fi.dk senest den 23. november 2016 kl. 12.00.

Lovforslag
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Forskning
23-11-2016
23-01-2017
01-07-2017
2016/2017
Mathias Willumsen
hoering@fi.dk
25-10-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 92,037 kB
Lovudkast 402,437 kB
Høringsliste 111,504 kB
Høringssvar
Høringssvar 9,785 MB