Høring

Høring

Høring vedr forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på beskæftigelsesministeriets område - om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse)

Høring vedr forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på beskæftigelsesministeriets område - om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse)

Udkastet til lovforslag udmønter dele af aftale af 19. august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark (Trepartsaftalen).


Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:

•Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse: Ledige i målgruppen kan kombinere kurser inden for bestemte erhvervsgrupper, og der indføres fem ugers karensperiode.

•Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen: Ledige faglærte får adgang til voksenlærlingeordningen, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft efter 6 måneders ledighed, mod hidtil 12 måneder.

•Et mere fleksibelt uddannelsesløft: Der indføres fra 1. marts 2017 til 31. december 2019 en midlertidig ordning om erhvervsuddannelse inden for fag med mangel på arbejdskraft. Dagpengemodtagere, der i perioden påbegynder tilbud om uddannelsesløft inden for disse fag, får 100 pct. af deres hidtidige dagpengesats.


Lovforslag
Arbejdsmarked
14-11-2016
14-01-2017
01-03-2017
2016/2017
19-10-2016