Høring

Høring

Bekendtgørelse om justering af godtgørelsen til visse vindmøller (balancegodtgørelse)

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om justering af godtgørelsen til visse vindmøller (balancegodtgørelse) i offentlig høring.

Bekendtgørelsen nedjusterer balancegodtgørelsen i overensstemmelse med kravet i Kommissionens godkendelser af ordningen. Der skal foretages nedjustering, når godtgørelsen overstiger de gennemsnitlige balanceringsomkostninger. Balancegodtgørelsen er senest blevet nedjusteret den 1. januar 2016.

På den baggrund nedjusteres balancegodtgørelsen fra 1,8 øre til 1,3 øre pr. kWh pr. 1. januar 2017, svarende til de gennemsnitlige balanceringsomkostninger i perioden 2013-2015. Beregningerne for omkostningerne på det kommercielle balanceringsmarked er en gennemsnitsbetragtning, dvs. i nogle områder og for nogle selskaber er omkostningerne højere og for nogle lavere. Beregningerne er vægtet mellem produktionen i Øst- og Vestdanmark samt mellem selskaber.

Høringssvar vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelsen bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 11. november 2016 kl. 12. Høringssvar bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med reference til sagsnr. 2016-9816 og med kopi til sbp@ens.dk og imr@ens.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Sanni Baltzer Petersen på tlf. 33 92 67 63 eller mail sbp@ens.dk.Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-11-2016
11-01-2017
01-01-2017
2016/2017
Sanni Baltzer Pedersen
sbp@ens.dk
17-10-2016