Høring

Høring

Høring over lovudkast om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Høring over udkast til forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lovforslaget har til formål at etablere en ny, samlet og struktureret regulering af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Det Frie Forskningsråd, som foreslås navngivet Danmarks Frie Forskningsfond.

Lovforslaget bygger på aftale af 13. oktober 2016 om rammerne for Danmarks Frie Forskningsfond mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Lovudkastet viderefører de gældende rammer for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd uden materielle ændringer. Størstedelen af de eksisterende rammer for Det Frie Forskningsråd videreføres ligeledes, men i øvrigt indeholder lovforslaget elementerne fra den politiske aftale, herunder

  • Nyt navn (Danmarks Frie Forskningsfond).
  • Udvidet mulighed for at udføre allokeringsopgaver vedrørende midler til tematisk forskning.
  • Mulighed for at fastsætte karensperiode for ansøgere.
  • Kompetence for bestyrelsen til at udpege medlemmer og formænd til underliggende udvalg.

For at få en sammenhængende og mere læsbar lov er der endvidere foretaget en vis omrokering og sproglig opdatering også af de bestemmelser, der videreføres. 

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i januar 2017.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Det Frie Forskningsråd reguleres i dag sammen med Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed i lov om forskningsrådgivning m.v.  Regeringen forventer samtidig med det vedhæftede lovforslag at fremsætte forslag til ny hovedlov om videnskabelig uredelighed m.v. Sammen skal de to lovforslag erstatte lov om forskningsrådgivning m.v., der foreslås ophævet.

Bemærkninger til lovudkastet bedes sendt til Styrelsen for Forskning og Innovation til mailadressen hoering@fi.dk senest den 23. november 2016 kl. 12.00.

Lovforslag
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Forskning
23-11-2016
23-01-2017
01-07-2016
2016/2017
Anders Rømer Kania
hoering@fi.dk
25-10-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 89,407 kB
Lovudkast 568,759 kB
Høringsliste 111,504 kB
Høringssvar
Høringssvar 9,516 MB