Høring

Høring

Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af energiressoucer

Vandselskaber må fra den 1. marts 2016 som en del af hovedvirksomheden producere el og varme på basis af deres egne ressourcer, f.eks. spildevandsslam. Vandselskabet bliver derved også et energiproducerende selskab efter el- og varmeforsyningslovene. De gældende forsyningslove for el, vand, varme og naturgas indeholder i dag i et vist omfang forskellige krav vedrørende adskillelse af forsyningernes økonomi.

 

Med vedlagte udkast til en ny bekendtgørelse ophæves en række af disse krav i forhold til vandselskaber, der producerer el og varme på basis af deres egne ressourcer. Det drejer sig om blandt andet om ophævelse af krav om regnskabs- og selskabsmæssig adskillelse.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
07-11-2016
07-01-2017
01-01-2017
2016/2017
Marianne Lassen
mls@ens.dk
12-10-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 42,563 kB
Høringsliste 225,105 kB
Høringsnotat 202,741 kB
Udkast 69,311 kB
Høringsnotat 210,476 kB