Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning

Udkastet skal ses i sammenhæng med et udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (It-sikkerheds-beredskab i el- og naturgassektorerne), som har været sendt i høring i perioden den 22. august 2016 til den 19. september 2016.

Lovforslaget skal sikre et klarere retsgrundlag for at kunne forhøje indtægtsrammen. På den baggrund foreslås det at indsætte en særskilt hjemmel i lov om elforsyning, hvorefter energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Energitilsynet kan forhøje en virksomheds indtægtsramme som følge af dokumenterede meromkostninger, som udspringer af krav om tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste.


Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-10-2016
14-12-2016
01-01-2017
2015/2016
Dan Frimark
dfr@ens.dk
07-10-2016