Høring

Høring

Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger (BedreBolig-ordningen) og om energimærkning af bygninger

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger (BedreBolig-ordningen) og om energimærkning af bygninger.

Ændringsforslagene har til formål at styrke sammenhængen mellem de to ordninger og lette administrative og økonomiske byrder for derved at gøre det lettere for virksomheder at udøve deres virksomhed.

Det bemærkes, at de foreslåede ændringer vil blive indarbejdet i to nye hovedbekendtgørelser, som erstatter BEK nr. 1899 af 29. december 2015 og BEK nr. 824 af 24. juni 2016.

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast til ændringer senest torsdag den 3. november 2016, kl. 10.00.

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Nevin Karaman på nzu@ens.dk eller tlf.nr. 33 92 49 41 senest mandag d. 31. oktober 2016.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
03-11-2016
03-01-2017
2016/2017
Nevin Karaman
nzu@ens.dk
07-10-2016