Høring

Høring

Del af L 28 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Del af L 28 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Del af L 28 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.)

Lovforslag
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
02-11-2016
02-01-2017
2016/2017
05-10-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 24,313 kB
Høringsliste 32,075 kB
Lovforslag 224,339 kB
Høringsnotat
Supplerende høringsskema 158,927 kB
Høringsskema 2 204,553 kB
Høringssvar
Samlede supplerende høringssvar 758,375 kB