Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker samt af omskæringer af drenge og mænd udført uden for sygehuse og klinikker

Udkast til bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker samt af omskæringer af drenge og mænd udført uden for sygehuse og klinikker

Udkast til bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker samt af omskæringer af drenge og mænd udført uden for sygehuse og klinikker i offentlig høring.

Med den nye bekendtgørelse indføres en anmeldelsesforpligtelse for læger der udfører eller lader udføre omskæringer af drenge og mænd uden for sygehuse og klinikker.  

Der er derudover i vid udstrækning tale om en videreførelse af bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker. 

Endvidere indføres en definition af, hvad der i bekendtgørelsen skal forstås ved lægelig behandling.

Bekendtgørelser
Sundhed
26-10-2016
26-12-2016
01-01-2017
2015/2016
30-09-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 150,669 kB
Høringsliste 224,182 kB
Bekendtgørelse 213,455 kB
Høringssvar
Circumwatch 76,436 kB
Dansk Erhverv 225,727 kB
Danske Regioner 97,029 kB
Datatilsynet 267,063 kB
Erhvervs- og Vækstministeriet 333,150 kB
Goverment of Greenland 161,762 kB
Hans Jørgen Lassen 74,288 kB
Intact Denmark 1,005 MB
Justitsministeriet 235,940 kB
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 129,841 kB
Lægeforeningen 106,454 kB
Psykolognævnet 71,110 kB
Region Hovedstaden 398,635 kB
Styrelsen for Patientsikkehed 97,431 kB