Høring

Høring

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor


Energitilsynet har på tilsynsmødet den 27. september 2016 fået forelagt udkast til ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor til Energitilsynet.

Energitilsynet tilsluttede sig på tilsynsmødet den 27. september 2016, at det i medfør af elforsyningslovens § 82 c, stk. 1 og 2, jf. § 20 c, stk. 2, udarbejdede udkast til en ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor, sendes i høring. Det notat Energitilsynet fik forelagt på mødet vedlægges til orientering. Endelig vedlægges udkast til bekendtgørelsen samt indberetningsskema og erhvervsretlig konsekvensvurdering.
Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes fremsendt pr. mail til post@energitilsynet.dk og med cc til bkb@energitilsynet.dk senest 19. oktober 2016Bekendtgørelser
Forsyningstilsynet
Energi- og vandforsyning
19-10-2016
19-12-2016
01-01-2017
2016/2017
Benjamin Kaas Buschard
bkb@energitilsynet.dk
28-09-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 17,040 kB
Høringsliste 11,056 kB
Konsekvensvurdering 104,741 kB
Skema 347,097 kB
Udkast til bekendtgørelsen 439,909 kB
Tilsynsnotat 236,986 kB