Høring

Høring

Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Samtlige tilladelser til udsendelse af FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017. Der skal derfor primo 2017 afholdes udbud af sendemulighederne. Til brug for udbuddene og de nye tilladelser skal der udarbejdes et hjemmelsgrundlag bestående af to nye bekendtgørelser; én for kommerciel lokalradio og én for ikkekommerciel lokalradio. Den eksisterende lokalradiobekendtgørelse har hidtil omfattet al lokalradio i Danmark, men der skabes nu to separate ordninger pga. de indholdsmæssigt varierende krav mv.
Bekendtgørelser
Slots- og Kulturstyrelsen
Kultur
27-10-2016
27-12-2016
2015/2016
27-09-2016