Høring

Høring

Høring af udkast til forslag om ny husdyrregulering

UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse og lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Hovedformålene med den foreslåede nye husdyrregulering er bl.a.:

1. At skabe større produktionsmæssig fleksibilitet for og give frihed og administrative forenklinger til de danske husdyrproducenter under hensyntagen til natur og miljø,

2. At lette den kommunale sagsbehandling med henblik på kortere sagsbehandlingstider for godkendelser og tilladelser til husdyravl- og produktion, herunder at understøtte såvel servicemål for kortere sagsbehandlingstider, der er aftalt mellem regeringen og KL, som Danmarks efterlevelse af kravet i det ændrede VVM-direktiv, hvorefter afgørelse på grundlag af en VVM-screening skal træffes inden for 90 dage og

3. At hæve harmonikravet for slagtesvin til EU-niveau, så der på en landbrugsbedrift med svinebrug fremover må udbringes op til 170 kg N fra husdyrgødning per ha udbringningsareal.

Med lovforslaget moderniseres og forenkles husdyrlovgivningen markant, idet der er tale om en omfattende teknisk, administrativ og juridisk reform af husdyrreguleringen.

Lovforslag
Miljøstyrelsen
Miljø
24-10-2016
24-12-2016
2016/2017
erhverv@mst.dk
26-09-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovtekst 137,860 kB
Almindelige bemærkninger 1,007 MB
Specielle bemærkninger 978,396 kB
Høringsbrev - Ny husdyrregulering 66,012 kB
Høringsnotat
Høringsnotat Gødskningslov NAER 180,329 kB
Høringsnotat 893,808 kB
Høringssvar
Høringssvar gødskningslov 325,007 kB
Høringssvar 6,341 MB