Høring

Høring

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium
Høring: National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium i høring.
 
Organisk delirium (delir ved somatisk sygdom) er en alvorlig og hyppigt forekommende konfusionstilstand, der ofte ses hos alvorligt syge og ældre medicinske patienter. Patienter med delir bliver konfuse, ændrer adfærd og kan udvikle psykoselignende symptomer. Tilstanden bliver ofte overset, og det kan føre til længere ophold på sygehuset, hæmme patientens aktivitet, føre til øget medicinforbrug og – i yderste konsekvens – være livsfarlig.
 
Formålet med retningslinjen er at beskrive den eksisterende viden og komme med anbefalinger for forebyggelse og behandling af delir.
 
Retningslinjen er i høring frem til den 14.oktober 2016.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
14-10-2016
15-12-2016
15-12-2016
2016/2017
Maria Herlev Arenfeldt
maha@sst.dk
15-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev NKR delir 223,172 kB
Liste over høringsparter 138,499 kB
NKR delir høringsversion 2,094 MB
Høringsnotat
Høringsnotat NKR delir 288,001 kB
Høringssvar
Sammenfatning høringssvar NKR delir 435,728 kB