Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning.

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (gebyrer for myndighedsbehandling)
Lovforslaget angår gebyrer for myndighedsbehandling af tilladelser til Energinet.dk til etablering eller væsentlige ændringer af elforsyningsnet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone efter § 4 a i lov om Energinet.dk
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
28-09-2016
28-11-2016
01-01-2017
2015/2016
Ane-Katrine Zink Sørensen
akzs@ens.dk
21-09-2016