Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Nye muligheder for visse anlæg og indretninger på klitfredede arealer, inden for strandbeskyttelseslinjen og sø- og åbeskyttelseslinjen.
Lovforslaget er en opfølgning på den ”Aftale om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 9. juni 2016.
Naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen foreslås ændret for at give borgerne flere muligheder i egen have og med henblik på at give kommunerne, turismevirksomheder og det lokale fritids- og foreningsliv bedre muligheder for at skabe tidssvarende faciliteter og anlæg på havne og langs kysterne. Den foreslåede lovændring vil også give muligheder for, at strandbeskyttelseslinjen kan ophæves på havne og på arealer mellem by og havn. Enkelte dele af lovforslaget gælder også for klitfredede arealer og for arealer omfattet af sø- og åbeskyttelseslinjen.
Lovforslag
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Miljø
17-10-2016
17-12-2016
01-07-2017
2015/2016
Nina Herskind
niher@svana.dk
20-09-2016