Høring

Høring

Høring vedrørende bekendtgørelser der udmønter Aftale om et tryggere dagpengesystem

Høring vedrørende bekendtgørelser der udmønter Aftale om et tryggere dagpengesystem

Bekendtgørelserne er en delvis udmøntning af lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) og er udformet i overensstemmelse hermed.

Bekendtgørelserne udmønter særligt følgende elementer i dagpengereformen:

  • reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed

  • dagpengesatsen for dimittender, værnepligtige og unge som forsørger henholdsvis ikke-forsørger

  • fleksibel genoptjening af dagpengeretten i uger

  • folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab

Der henvises i øvrigt til vedlagte høringsbrev.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
07-10-2016
07-12-2016
02-01-2017
Et antal af vedlagte bekendtgørelser har en anden ikrafttrædelse end angivet ovenfor
2015/2016
16-09-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 330,150 kB
Bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) 375,091 kB
Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af efterløn 428,204 kB
Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) 315,831 kB
Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie 368,087 kB
Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv 279,978 kB
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 698,471 kB
Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner mv 452,313 kB
Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer der har haft forsikringsperioder i udlandet 273,828 kB
Bekendtgørelse om rådighed 253,803 kB
Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed_ikrafttræden 01072017 303,896 kB
Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed_ikrafttræden 02012017 321,788 kB
Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft 315,109 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om andre aktører 309,204 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesats for lønmodtagere 427,392 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere 147,800 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag 256,609 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede_ikrafttræden 02012017 304,552 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 51,745 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 272,836 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet 274,959 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om matchvurdering 270,828 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser 191,313 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 270,585 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område 47,749 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge 346,499 kB
Vejledning om ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 147,023 kB
Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) 299,064 kB
Paragrafnøgle til de tre bekendtgørelser om efterløn 250,188 kB