Høring

Høring

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter
Høring: National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede nakkesmerter

Nakkesmerter er et meget almindeligt helbredsproblem i Danmark. Mere end 1 ud af 10 danskere oplyser, at de har
haft meget generende nakkesmerter inden for to uger.
 
Denne retningslinje omhandler behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter. Smerterne betegnes som
uspecifikke, når der ikke er en specifik årsag til smerterne. Med nyopståede smerter menes smerter af op til 12
ugers varighed. Uspecifikke nakkesmerter optræder ofte som en episodisk eller fluktuerende tilstand, og nyopståede
nakkesmerter omfatter såvel førstegangsepisoder som nye episoder efter en periode med smertefrihed eller mildere
gener.

Retningslinjen indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede interventioner (’punktnedslag i
patientforløbet’). Interventionerne er valgt med baggrund i arbejdsgruppens kliniske erfaringer som værende
almindelige behandlingsformer til patienter med nyopståede nakkesmerter.

Retningslinjen er i høring frem til den 4. oktober 2016.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
04-10-2016
04-12-2016
29-11-2016
2016/2017
Bolette Søborg
boso@sst.dk
29-11-2016