Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager på psykologområdet, adgang for Psyko-lognævnet til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.)

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager på psykologområdet, adgang for Psykolognævnet til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.) i høring.

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er ministeriet i hænde senest tirsdag den 4. oktober 2016.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til masz@sim.dk med kopi til lovint@sim.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke frem-sendes både pr. brevpost og pr. mail.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Maria Schultz, Lovkoordinering og Internationale forhold, på telefon 41 85 11 18 eller specialkonsulent Birgitte Buchwald Jørgensen, Lovkoordinering og Internationale forhold, på telefon 41 85 11 05.

Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og organisatio-ner m.v., der høres over udkastet.Lovforslag
Social og omsorg
04-10-2016
04-12-2016
2015/2016
Maria Schultz
masz@sim.dk
05-09-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 20,700 kB
Høringsbrev 29,739 kB
Udkast til Lov om ændring af lov om psykologer mv. 684,770 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 93,120 kB
Høringssvar
Kopi af modtagne høringssvar 1,849 MB