Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1258 af 9. november 2015 om udsteders oplysningsforpligtelser i høring.

Den foreslåede ændring i bekendtgørelsen medfører, at udstedere af værdipapirer skal have en LEI-kode ved indsendelse af oplysninger til Finanstilsynet fra den 1. januar 2017.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.

Høringssvar

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet, således at disse er Finanstilsynet i hænde senest torsdag den 26. september 2016, kl. 12.00. Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til nah@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Nanna Haahr

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Nanna Haahr på telefon 33 55 83 86.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­- og Vækstministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
26-09-2016
26-11-2016
01-01-2017
2015/2016
29-08-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 141,168 kB
Høringsbrev 139,347 kB
Bilag 1 223,763 kB
Udkast til bekendtgørelse 12,346 kB
Høringssvar
Høringssvar 422,789 kB