Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning (beredskab for forsyningskritiske it-systemer i el- og naturgassektorerne) samt tilhørende bekendtgørelse.

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning (beredskab for forsyningskritiske it-systemer i el- og naturgassektorerne) samt tilhørende bekendtgørelse.

Forsyningen og produktionen af el og naturgas styres i stigende grad af it-systemer. Driftsforstyrrelser i disse forsyningskritiske it-systemer kan have konsekvenser for samfundets forsyning af el- og naturgas. Samtidig er it-systemer sårbare overfor såvel bevidste angreb som utilsigtede hændelser.

 
Dette lovforslag har til formål at fremme en systematisk beskyttelse af forsyningskritiske it-systemer i el- og naturgassektorerne, således at risikoen for og konsekvenserne ved et angreb eller nedbrud og følgende værditab for samfundet kan begrænses.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-09-2016
19-11-2016
01-01-2017
2015/2016
Jens Christian Vedersø
jcv@ens.dk
22-08-2016