Høring

Høring

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af

Lovforslaget skal implementere kravet om iblanding af avancerede biobrændstoffer i alt brændstof til landtransportsektoren, som fastsat i artikel 2, nr. 2, litra e, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1513 af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (ILUC-direktivet).

Iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer i direktivet er på minimum 0,5 pct. i alt brændstof til transport. Regeringen ønsker at øge EU's iblandingskrav fra 0,5 pct. til 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i alt brændstof til landtransportsektoren, hvilket lovforslaget udmønter. Lovforslaget giver ministeren mulighed for at nedsætte kravet om iblanding af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer, såfremt disse bliver uforholdsmæssigt dyre.

Endvidere skal lovforslaget sikre justeringen af reglerne om, hvilke virksomheder der er omfattet af biobrændstofloven.

Lovforslaget skal desuden sikre opfyldelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (MRV-forordningen), ved at fastsætte supplerende national lovgivning med henblik på tilsyn samt sanktioner for manglende opfyldelse af MRV-forordningen.

Lovforslag
Energistyrelsen
Erhverv
09-09-2016
09-11-2016
01-01-2017
2016/2017
12-08-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 112,944 kB
Høringsbrev 73,209 kB