Høring

Høring

NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor

NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor

Høring: National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med nedsat funktionsevne og underernæring eller risiko herfor

Studier af ældre peger på, at faktorer som inaktivitet, lav fysisk kapacitet og underernæring er forbundet med en øget risiko for at få en permanent nedsat funktionsevne. Derfor er det væsentligt, at der sættes ind med ernærings- og træningsmæssige indsatser til ældre med nedsat funktionsevne og underernæring eller risiko herfor, hvad enten de ældre bor i eget hjem eller på plejehjem.


Formålet med retningslinjen er at beskrive den eksisterende viden og komme med anbefalinger for ernærings- og træningsindsatser til ældre med nedsat funktionsevne og underernæring eller risiko herfor.


Retningslinjen er i høring frem til den 17. august 2016.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
17-08-2016
21-12-2016
2016/2017
21-12-2016