Høring

Høring

Ny bekendtgørelse og vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser

De nye regler erstatter retningslinje 40 og 41 til vandplaner samt "Trinmodellen", der er bortfaldet med virkning fra 1. juli 2016.

De nye regler bygger på en revision af den nuværende trinmodel, og har til formål at forenkle kommunernes redegørelseskrav til kommuneplanlægningen, samtidig med at grundvandsbeskyttelsen videreføres i kommunernes fysiske planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Samtidig indeholder høringsbrevet information fra Erhvervsstyrelsen om en snarlig ændring af planlovens § 11 e om redegørelseskrav til kommuneplanlægningen om grundvandsbeskyttelse.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Miljø
15-08-2016
15-10-2016
15-09-2016
2015/2016
Helga Ejskjær
helej@svana.dk
04-07-2016